Sekmadienio vakarą Vilniaus Universiteto šv.Jonų bažnyčioje įvyko visuomeninių apdovanojimų ceremonija „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Renginys skirtas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 700-osioms metinėms, o tarp nominantų – šeši šaliai nusipelnę asmenys.

 

Buvęs Rusijos prezidento Boriso Jelcino bendražygis Genadijus Burbulis įvertintas už didelį asmeninį indėlį ir paramą Lietuvai, pripažįstant mūsų valstybės nepriklausomybę ir išvedant Rusijos kariuomenę. Jam įteiktas pirmojo laipsnio medalis. Tokiu pačiu medaliu už nuolatinę pagalbą ir meilę žmogui apdovanotas ir gydytojas, politikas bei diplomatas, Kurortų asociacijos Kurortologų tarybos pirmininkas ambasadorius A.Vinkus. Dar vienas pirmojo laipsnio medalis atiteko diplomatui ir Europos Sąjungos ambasadoriui Rusijoje Vygaudui Ušackui. Pastarasis įvertintas už nuolatinį Lietuvos autoriteto ir įvaizdžio stiprinimą tarptautiniu mastu, tautos istorinės atminties bei demokratinių idealų stiprinimą, už ilgamečius partnerystės ryšius su Lietuvos akademine bendruomene.

Išdalinti ir trys antrojo laipsnio medaliai: už principingumą ir begalinį atsidavimą gimtajai kalbai, jos puoselėjimą ir saugojimą, už dėmesį dzūkų krašto tradicijoms bei naujų bendruomeninių veiklos formų kūrimą žurnalistei, kalbininkei, lietuvių kalbos ekspertei Albinai Šiupienienei, už nenuilstamą ir atsidavusį savanorišką darbą šeimai, sostinei, tautai ir valstybei pedagogei, aktyviai visuomenininkei, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų (birutiečių) draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkei Irenai Burokienei ir už sielovadą, ganytojišką veiklą, krikščionišką atjautą bei paramą žmogui provinciolui, Jėzuitų ordino Lietuvoje ir Latvijoje vadovui Gintarui Vitkui.

Visuomeninius apdovanojimus „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ 2009 m. įsteigė keletas nevyriausybinių organizacijų: M. ir J. Šlapelių muziejus, Vilniaus ainių klubas, Vilniaus rotušė, Lietuvos krašto apsaugos bičiulių klubas, vėliau prisijungė Nevyriausybinių organizacijų koordinacinė taryba, vienijanti 26 veiklias organizacijas, puoselėjančias Lietuvos gynybines galias, patriotizmą, lietuvybę, tautinį, istorinį ir kultūrinį paveldą. Komisijos pirmininku išrinktas reformatų bažnyčios vadovas Lietuvoje kunigas Tomas Šernas, apdovanojimų kancleriu – verslininkas, visuomenininkas ir filantropas Saulius Povilaitis. Visuomeninės apdovanojimų komisiją sudaro vienuolika narių.

Per šešerius veiklos metus pirmojo ir antrojo laipsnio medaliais „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ pagerbta beveik 400 iškilių ir Lietuvai išskirtinių nuopelnų turinčių asmenybių: tai ir pirmosios mūsų Nepriklausomybę pripažinusios valstybės – Islandijos – tuometis užsienio reikalų ministras J. B. Hanibalsonas  (J.B.Hannibalsson), šviesios atminties poetas J.Marcinkevičius bei ilgametis VU rektorius akademikas J.Kubilius. Medaliai įteikti ir europarlamentarui prof. V.Landsbergiui, signatarams Č.Juršėnui, Č.Stankevičiui, A. Saudargui, R.Ozolui, P.Kūriui, E.Bičkauskui, K.Motiekai, V.Antanaičiui, monsinjorui A.Svarinskui, aktoriui J.Budraičiui, dainininkui S.Povilaičiui, akademikui B.Juodkai, poniai A.Adamkienei, dainininkei V.Povilionienei bei daugeliui kitų, įnešusių savo indėlį į mūsų valstybės ir tautos nepriklausomybės siekį, aktyviai puoselėjančių Lietuvos kultūrą, meną, istoriją, kalbą, tautinį paveldą, besirūpinančių sostinės suklestėjimu, tarptautiniu šalies ir Vilniaus pripažinimu. 2011 m. pirmojo laipsnio medaliais buvo pagerbtos Sausio 13-osios aukos, o kitais metais – Medininkuose žuvę pareigūnai (apdovanojimai buvo perduoti jų artimiesiems).

 

„V.P.“ inf.

Taip pat skaitykite: