Vasario – 16-oji – tai ne tik reikšminga valstybės šventė. Tai šventė visiems – vaikams, tėveliams, seneliams, auklėtojoms ir visiems Lietuvos žmonėms. Pirmoji mintis atėjusi į galvą: taigi Vasario-16-oji – Lietuvos gimtadienis! Kadangi gimtadienius švenčia ir vaikai, pasitelkę įvairių veiklų galime vaikams paaiškinti, kas yra meilė tėvynei, atsidavimas savo šaliai, patriotizmas.

 

Lietuvai – kas gražiausia

 

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogai su vaikais, ruošdamiesi sutikti Lietuvos gimtadienį, susipažino su šalies praeitimi, visų regionų papročiais ir kalbos savitumu bei tautinių kostiumų raštų įvairove. Darželyje, padedant pedagogams, buvo surengta vaikų  kūrybinių darbų paroda „Močiutės prijuostė“. Parodoje pamatėme vaikų sukurtas žemaičių, aukštaičių, dzūkų, Klaipėdos krašto raštais išpieštas ir aplikuotas prijuostes.

 „Žiogelių“, „Boružėlių“ ir „Vėžliukų“  grupių vaikai, tėveliai ir auklėtojos Milda Valantinienė, Virginija Jašinskienė, Laimutė Andriukevičienė kartu švęsti Lietuvos gimtadienį pakvietė ir Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos kanklių mokytoją Jurgitą Petkutę-Marcinkienę su mama Birute Petkiene bei dukra Beatriče. O ,,Boružėlių“ grupės  auklėtiniui Ąžuolui  buvo labai smagu matyti  šventėje muzikuojančias – mamytę, močiutę ir sesę. Įdomu buvo pamatyti ir išgirsti kaip šios trijų kartų atstovės  kanklėmis, lumzdeliu, būgnu groja smagius lietuvių liaudies šokius. Beatričė supažindino visus su nematytu lietuvių liaudies instrumentu – dambreliu. O mūsų mažieji ugdytiniai Lietuvai gimtadienio proga skyrė gražiausius eilėraščius, palinkėjimus, daineles.  Linksmiems lietuvių liaudies šokiams ir rateliams mums pritarė svečių ansamblis. Šventę vainikavo vaikų sukurtas trispalvis tortas su fejerverku ir vaišės.

 

Kelionė aplink šalį

 

Priešmokyklinės „Sraigelių“  ir vyresniosios „Bitučių“ grupių pedagogės Salomėja Dobromilskienė ir Rita Nazarovienė  pasveikino visus susirinkusius į Lietuvos gimtadienį, pakvietė vaikus pakeliauti po Lietuvą. Sukdami ratelį ugdytiniai  susipažino su visais Lietuvos regionais ir kiekvienam padovanojo po skambią dainą šokį ar eilėraštį.  Apie Aukštaitiją gražia aukštaičių kalba papasakojo auklėtoja Aušra Pališaitienė, pasvaliečių tarme pasekė legendą apie Igno Karpio dvaro parką. Žemėlapyje pamatėme, kad Aukštaitija yra didžiausias Lietuvos regionas. Toliau, grojant linksmai muzikai keliavom į Suvalkiją. Suvalkijoje linksmai pašokę, padeklamavę eilėraščius pasukom į Dzūkiją. Ją mums pristatė  viešnia, tikra dzūkė iš Druskininkų Alma Viskontienė. Visus sujaudino nuoširdus bendravimas, eilėraščių deklamavimas, dainavimas mums retai girdima dzūkų tarme. Ji  pamokė ir pakvietė vaikus kartu padainuoti dzūkiškai ir atsisveikindama padeklamavo savo kūrybos eilėraštį, skirtą Lietuvai. Susipažinę su visais Lietuvos regionais pasukom ratelį namo, į mums visiems  tokią artimą ir pažįstamą Žemaitiją. Kas gražiau galėtų pristatyti Žemaitiją už mūsų buvusį auklėtinį, tikrą žemaitį Kazimierą  Eglyną ir jo mamą Ritą Eglynaitę. Tokio tikro žemaitiško „pasirokavimo“ seniai nebuvom girdėję. Visus sužavėjo pamokantis pasakojimas ,,Dėlko katėns pajėdes tik prausas“. Vaikai ir tėveliai išgirdo tokių žemaitiškų žodžių, kuriuos reikėjo net išversti į lietuvių kalbą.

 Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija, Žemaitija – tai Lietuva, o mes – lietuviai. Tad visi sustoję į bendrą ratelį pašokom šokį „Lietuvaičiai“. Kas gali būti mieliau ir brangiau už mūsų tėvynę, gimtinę, todėl mes ją turime ne tik puošti gražiais darbais, bet saugoti, ginti ir mylėti. Apie tai padainavo mūsų berniukai, būsimieji Lietuvos kareivėliai.

       Vaikai – mūsų veidrodis, todėl šios dienos prasmingumu ir norimomis perduoti vertybėmis – meile savo šeimai ir valstybei, pagarba joms ir kartu atsakomybe – turime tikėti patys.

Nijolė Petrauskienė

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ meninio ugdymo mokytoja   

Dzūkiją pristatė tikra dzūkė iš Druskininkų A.Viskontienė   

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” nuo mažens ugdomi mylėti tėvynę ir dovanoti jai,

kas geriausia 

Taip pat skaitykite: