Įvairių miestų socialiniai darbuotojai jau baigia dalinti nemokamus maisto paketus vargstantiems rajono gyventojams. Palangos mieste vargingiau gyvenantieji Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPF) paketus galėjo atsiimti vasario 24 dieną. O tiems, kas dar nespėjo to padaryti, papildomi daviniai bus dalijami pakartotinai kovo 9 dieną 16 val. Palangos asmens sveikatos priežiūros centro pagalbiniame pastate.

Sotesni produktai

Šiemet žmonės maisto krepšelyje galėjo rasti sotesnius ir vertingesnius maisto produktus. Parengtame EPF maisto pakete – makaronai, grikių kruopos, kiaulienos konservai, konservuotų daržovių sriuba, konservuotos pupelės, avižiniai sausainiai ir greito paruošimo avižų košė. „Maisto banko“ darbuotojai džiaugėsi, jog šiemet gauti maisto produktai yra geriau ir patikimiau sufasuoti: konservuotos pupelės ir daržovių sriuba – stiklinėje, mėsos konservai – metalinėje pakuotėse.

Sulaukė mažiau prašymų

Pasak Palangos miesto savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus vedėjos Genutės Kavarzienės, iki šių metų kovo trečios dienos buvo gauti 99 šeimų (asmenų) prašymai suteikti paramą 207 gavėjams. Tai – kiek mažiau nei pernai. Atitinkamai tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais buvo pateikti 123 prašymai, kuriuose nurodyti 268 gavėjai. Šiais metais vargstantiems maisto produktai bus dalijami dar penkis kartus. Pretenduojantieji gauti šią labdarą balandžio mėnesį, turi paraišką pateikti iki kovo 15 dienos. „Bendra tvarka paramą maisto produktais gali gauti pareiškėjai, kurių pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui yra ne didesnės kaip 1,5 valstybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (153 eurai). Tiesa, jei pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui yra didesnės nei 1,5 valstybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų, tačiau neviršija 2 dydžių (204 eurų), šio fondo paketą gali gauti bendrai gyvenantys asmenys ir auginantis tris ir daugiau vaikų, kai vienas iš tėvų augina du ir daugiau vaikų, vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo serga sunkia liga, įrašyta į sunkių ligų sąrašą ir pateikus medicininę pažymą. Asmenims, kurių vieninteliame nuosavybės teise turimame gyvenamajame būste įvyko gaisras ar stichinė nelaimė, taip pat turi pateikti dokumentą apie įvykusį gaisrą, stichinę nelaimę“, — aiškino pašnekovė.

Siekia sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslas skatinti socialinę sanglaudą Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln., remiant nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus partnerių organizacijas teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

Taip pat skaitykite: