Kai kuriems palangiškiams kelia nerimą Savivaldybės lengvabūdiškumas.

Ketvirtadienį Palangos miesto savivaldybės Taryba pritarė siūlymui – skyrė šimtą tūkstančių eurų uždarajai akcinei bendrovei „Palangos renginiai“. Įmonės akcijos visu šimtu procentų priklauso Savivaldybei. Pastaroji nusprendė padidinti valdomos bendrovės įstatinį kapitalą, išleisdama keturis tūkstančius vardinių akcijų po 25 eurus.

Nuostolingai įmonei papildomos investicijos

Aiškinamajame sprendimo projekto rašte sakoma, kad lėšos (šimtas tūkstančių) UAB „Palangos renginiai“ finansiniam turtui įsigyti buvo numatytos jau anksčiau Tarybos patvirtintame 2017-2019 metų Savivaldybės strateginiame veiklos plane. Šįkart svarstyta tik dėl turto perdavimo ir administracijos direktoriaus pareigos balsuoti už įstatinio kapitalo didinimą UAB „Palangos renginiai“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kai kurie vietos politikai, įsigilinę į aiškinamąjį projektinio siūlymo raštą, negalėjo suprasti, kodėl šiai įmonei skiriami papildomi pinigai. Mat tame pačiame rašte nurodoma, kad vasario 28 dienai bendrovės skola sudarė 15151,26 euro. Jokiai politinei partijai nepriklausantis Eimutis Židanavičius siūlymą teikusio Savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjo Kosto Jakubausko teiravosi, ką reiškia aiškinamajame rašte įrašytas sakinys „bendrovės sklandžiai veiklai užtikrinti reikalingos papildomos apyvartinės lėšos“.

„Šiuo metu įmonė lėšų visai neturi. O veiklą ji vykdo tokią, kokia yra numatyta bendrovės įstatuose“, – trumpai atsakė K.Jakubauskas.

Siekia pelno, bet nedirba

„Savivaldybės biudžeto švaistymas, – konstatavo E.Židanavičius. – Neveikiančios įmonės mistinei veiklai skirsim šimtą tūkstančių? Ar privati įmonė šitaip elgtųsi? Ar turim moralinę teisę pritarti šiam siūlymui? Palangai šimtas tūkstančių yra dideli pinigai. Galim girtis kiek norim naująja koncertų sale, bet šiuo žingsniu mes bandom paslėpti koncesijos konkurso nesėkmę“.

Kolegai pritarė ir liberalas Eugenijus Simutis parengtą projektinį siūlymą įvardindamas „išlaikytinių kompensavimu“. „Ką ši įmonė nuveikė? Kam panaudojo anksčiau skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas? Kalbame apie uždarąją akcinę bendrovę, kas reiškia, kad įmonė turi siekti pelno, – neslėpė pasipiktinimo politikas. – Nepateikta jokia veiklos ataskaita, bet prašoma dar šimto tūkstančių papildomiems dviem darbuotojams įdarbinti ir išlaikyti, dvejų metų mokesčiams, darbo užmokesčiams, draudimo įmokoms, atsiskaitymams su tiekėjais ir kitoms išlaidoms padengti. O kur dar iš praėjusių metų susidariusi skola“.

Paskirtas naujas direktorius

Paaiškinti situaciją sutiko posėdyje dalyvavęs naujasis UAB „Palangos renginiai“ vadovas Paulius Sangavičius. Jis priminė, kad įmonė įkurta ne tik tam, jog dalyvautų Koncertų salės koncepcijos konkurse (sumanymą užginčijo teismas – red.past.). „Palangos jaunimo ir kultūros centro misija yra kita, centras neturi organizuoti švenčių. Šiai veiklai ir yra įkurta mūsų bendrovė, – Tarybos nariams sakė pirmą darbo dieną jiems prisistatęs P.Sangavičius. – Taip pat nereikia užmiršti, kad įsteigta bendrovė veiklą pradėjo vos su 2500 eurų įstatiniu kapitalu: bandė dalyvauti minėtame koncesijos konkurse, organizuoti renginius Koncertų salėje, bet neturėjo lėšų. O iš bankų ar kitų finansinių įstaigų įmonė skolintis pinigų negalėjo dėl mažo įstatinio kapitalo“.

Naujojo vadovo įsitikinimu, norint, kad bendrovės veikla būtų pelninga, reikia siekti grįžtamojo ryšio, vykdyti užsakomuosius ir Savivaldybės renginius. Prašoma Savivaldybės finansinė parama, anot P.Sangavičiaus, yra paskaičiuota tik hipotetiškai.

Įstatiniam kapitalui didinti kovo 17 dieną buvo pritarusi ir UAB „Palangos renginiai“ stebėtojų taryba. Pritarta, kad įmonės veiklos pradžiai reikalingas kapitalas, o veiklos rezultatų galima tikėtis nebent po 1-2 metų.

Tikimasi, kad šįkart investavus į UAB „Palangos renginiai“ šimtą tūkstančių, turtas bus panaudotas ekonomiškai naudingai, kad bendrovė sieks dirbti pelningai, veiksmingai ir kokybiškai. Iš pastarųjų investicijų viliamasi sulaukti ne tik teigiamo socialinio rezultato, o ir papildomų pajamų.

„V.P.“ inf.

Taip pat skaitykite: