Kristina Abromavičiūtė

 

Palangos moksleiviai tapo tikrais mokslininkais. Įgyvendinant STEAM veiklą, ugdančią vaikų kūrybiškumą racionaliai derinant su atskirų mokomųjų dalykų tiriamąja veikla, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vykdyta praktinės-tiriamosios veiklos programa. Jos metu vaikai ne tik pagilino skirtingų dalykų žinias, bet ir išmoko atlikti tyrimus, juos kūrybiškai pristatyti.

Pasiūlytos trisdešimt trys programos

Jau keli metai kaip mokyklos veikla yra nukreipta į STEAM ugdymą. Pasak V.Jurgučio pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotojos ugdymui Saulės Paulikienės, iki šiol mokykloje buvo siekiama populiarinti gamtos ir tiksliuosius mokslus, pasiūlant moksleiviams pasirenkamus finansinio raštingumo, logikos, 3D projektavimo, eksperimentinės chemijos dalykus. Šiemet siekta skirtingas veiklas apjungti į bendrą projektą, tuo pačiu įtraukiant ne tik tiksliuosius mokslus, bet ir kitus dalykus. „Pagrindinis mūsų STEAM veiklos grupės tikslas – tobulinti mokinių dalykinę, tiriamąją bei kūrybinę kompetenciją. Tuo vadovaudamiesi subūrėme mokytojus, pasiūliusius praktinės-tiriamosios veiklos programas, atsižvelgiant į savo dėstomą dalyką“, — apie mokykloje vykdytą projektą pasakojo jo koordinatorė S. Paulikienė. Iš viso buvo pasiūlytos 33 programos, iš jų devynias kartu su savo klasės auklėtojomis vykdė mažiausieji pradinių klasių moksleiviai. 5-9 klasių mokiniai tiriamąsias veiklas vykdė po keturias valandas vis kitą savaitės dieną, vietoje pamokų. Iš viso į veiklas moksleiviai susirinko penkis kartus, o darbo rezultatus pristatė baigiamajame projekto renginyje.

Sužavėjo mažiausieji

„Prieš pasirinkdami kokiose sekcijose vaikai norėtų darbuotis, kiekvienas moksleivis turėjo užpildyti motyvacinius laiškus, kuriuose nurodė savo pomėgius, kokių veiklų norėtų bei tris pasirinkimus, į kokio dalyko grupę norėtų patekti. Vėliau jie buvo suskirstyti į skirtingas sekcijas, kuriuose prasidėjo darbas“, — sakė S. Paulikienė. Tiriamosios veiklos apėmė anglų, vokiečių, rusų, lietuvių kalbos, muzikos, technologijų, šokių, dailės, matematikos, istorijos, kūno kultūros, fizikos, geografijos, chemijos, gamtos ir žmogaus, dorinio ugdymo (tikyba), informacinių technologijų, biologijos dalykus. „Vėliau savo darbus bei veiklų rezultatus mokiniai pristatė visai mokyklos bendruomenei. Buvome labai sužavėti mažiausiųjų, pirmų – ketvirtų klasių vaikų įdomiais pristatymais. Ne ką mažiau sudomino ir vyresnėlių projektų rezultatai. Vaikai jaudinosi, tačiau, tik tokiu būdu ugdomi ir viešojo kalbėjimo įgūdžiai. Sužavėjo, ypač drovesnių, moksleivių drąsa“, — šypsojosi pašnekovė.

Ištyrė moksleivių vardus

Septintos klasės moksleiviai Neringa Krasauskaitė ir Marijonas Grenda projektą vykdė lietuvių kalbos sekcijoje pavadinimu „Vardai, jų kilmė, reikšmė ir populiarumas“. Šioje grupėje mokiniai tyrė visų mokykloje besimokančių moksleivių vardus. „Mes išanalizavome vardų kilmę, reikšmę ir suskaičiavome, kiek žmonių mokykloje turi šiuos vardus. Pavyzdžiui, Agnės vardas yra kilęs iš graikų kalbos, kurio reikšmė „tyra, skaisti“. Mokykloje šį vardą turi per du šimtus mergaičių“, — sakė M. Grenda. Moksleiviai prisipažino, jog projektui kiek pritrūko laiko, tad kai kuriuos darbus teko atlikti ir namuose. „Smagu, kai mokykla stengiasi sudominti ne tik knygomis“, — teigė N. Krasauskaitė. Taip pat septintoje klasėje besimokantis Markas Sabaliauskas darbavosi kūno kultūros sekcijoje. „Domėjomės sveika mityba, fizinių pratimų nauda bei žala. Rašėme referatus, ėjome į maniežą, kur susitikome su įvairių sporto šakų treneriais, iš jų taip pat sužinojome ganėtinai daug naudingų dalykų“, — savo veiklą nupasakojo M. Sabaliauskas.

Atskleidė gaiviųjų gėrimų žalą

Penktokas Kazimieras Eglynas, dalyvavęs chemijos dalyko tiriamojoje veikloje „Medžiagų cheminiai tyrimai“ pasakojo: „Pasiskirstėme į dvi grupes. Vieni tyrė šokoladą, kiti, tarp kurių buvau ir aš – gaiviuosius gėrimus. Mūsų tikslas buvo ištirti skirtingų rūšių populiariausius gazuotus gėrimus ir nustatyti, ar juos naudinga gerti. Rinkome medžiagą, apklausėme mokyklos moksleivius, ar jie geria šiuos gėrimus, tyrėme jų cheminę sudėtį. „Kokakolos“ sudėtyje atradome dervos ir nustatėme, kad ji yra kenksminga žmogaus organizmui. Nustebino tai, kad didžioji dalis apklaustų mokinių sakė, kad gaiviuosius gėrimus vartoja, nors ir žino, kad jie yra žalingi sveikatai“. Šeštos klasės moksleivė Luka Milašiūtė dalyvavo dorinio ugdymo (tikybos) dalyko tiriamojoje veikoje „Mes – Gyvoji Bažnyčia“. „Aplankėme stačiatikių cerkvę bei liuteronų bažnyčią. Susipažinome su aplinka, maldos namų įkūrimo Palangoje istorijomis, kunigų darbu. Ėjome ir į senelių namus, domėjomės, kokios ten sąlygos. Džiaugiuosi, kad išmokau dirbti grupėje, taip pat nebijoti kalbėti prieš auditoriją“, — šypsojosi mergina.

Gamino suoliukus

Kamilė Kaminskaitė pristatė, ką veikė per matematikos „Simetrijos harmonijos, darnumo ir grožio“ užsiėmimus: „Grupėse lankstėme gėles, naudojome „origami“ techniką. Ėjome į miestą tyrinėti architektūrinių pastatų. Man buvo labai įdomu, nes ateityje planuoju savo ateitį sieti su simetrijos mokslu“. Šeštos klasės mokinė Vaiva Šalkauskytė dirbo technologijų „Medienos savybių ir jos tinkamumo suolų gamybai, lauko ir vidaus naudojimui, tyrimo“ sekcijoje. Šioje veikloje dalyvavusi V. Šalkauskytė buvo vienintelė mergina. „Gaminome suoliukų maketus, na, o vyresnių klasių moksleiviai jau turėjo padaryti tikrą suoliuką. Sužinojome apie skirtingos medienos savybes“, — sakė V. Šalkauskytė ir pridūrė, jog šią netradicinę sekciją pasirinko norėdama atsikvėpti nuo kitų dalykų. Visi moksleiviai prisipažino, jog tokia veikla norėtų užsiimti ir kitais metais.

 

Projektą kuravusi S.Paulikienė džiaugiasi moksleivių iniciatyva vykdant

skirtingas veiklas. „V.P.” nuotr.

Taip pat skaitykite: