Žydrūnė Jankauskienė

Rugpjūčio 18-20 dienomis Palangos – Būtingės gyvenviečių prieigų vietovėje buvo vykdomos 306 lengvosios pėstininkų kuopos lauko taktikos pratybos. Pratybų metu naudoti imitaciniai šaudmenys, sprogstamieji paketai ir dūminiai užtaisai. Iš viso čia praktikavosi per keturiasdešimt karių. Tai – kas mėnesį vykstantys karių užsiėmimai vis kitoje vietovėje.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 306 lengvosios pėstininkų kuopos vadas kapitonas Mindaugas Albrechtas sako, kad tokių pratybų pagrindinis tikslas – sąveikos su vietos gyventojais stiprinimas, detalesnis vietovės pažinimas bei, žinoma, treniravimasis. „Mūsų kuopos kariai ties Šventosios gyvenviete (Šventosios miške) vykdė lauko taktikos pratybas, kuriose buvo treniruojamasi vykdyti kovos užduotis miškingoje vietovėje, veikiant mažomis grupelėmis, – jau pasibaigus pratyboms pasakojo karininkas. – Pratybose dalyvavo mūsų kuopos profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai – per keturiasdešimties asmenų grupė. Treniruojant karių fizinį pasirengimą užduotys buvo vykdomos pėsčiomis. Pratybų tikslai buvo sąveikos su vietiniais gyventojais stiprinimas, vietovės detalesnis pažinimas, karių treniravimas veikti (vykdyti užduotis) savarankiškai, „priešo“ naikinimo operacijų mokymai“.

Pasak M.Albrechto, kuopa, vykdydama metinį karinio rengimo planą, vidutiniškai vieną savaitgalį per mėnesį vis kitoje savo prižiūrimos teritorijos vietovėje vykdo lauko taktikos pratybas, kuriose kariai realioje aplinkoje mokosi krašto gynybos ypatumų, imituoja į mūsų šalį įsiveržusių priešų naikinimo operacijas.

„Labai džiaugiamės civilių gyventojų, su kuriais susidurdavome vykdant užduotis, draugiška reakcija, – karo pratybas apibendrina karininkas ir priduria, kad tarp šventojiškių buvo ir tokių, kurie patys siūlėsi į pagalbą, norėjo įsilieti į karių gretas naikinant tautos priešus. – Mums, kariams, šios pratybos buvo svarbios dar ir tuo, kad tokiuose mokymuose yra ugdomas karių profesionalumas: siekiama, kad jie išmoktų dirbti komandoje, kartu vykdytų karines užduotis, derintų veiksmus tarpusavyje“.

Kuopos vado teigimu, jau planuojamos ir kitos pratybos. Tikėtina, kad kitą mėnesį kariai praktikuosis netoli Klaipėdos miesto. Tąkart, atskleidė karininkas, bus tikrinama, kaip kariai įsisavino jiems būtinas žinias pratybų Šventosios miške metu.

 

Taip pat skaitykite: