Konkurenciją nulemia ne skundai, o gyventojų pasirinkimas

64

Šarūnas Vaitkus,
Palangos savivaldybės meras

Neseniai šalies ir vietos žiniasklaida sumirgėjo pranešimais, kad Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai kreipėsi į šalies Konkurencijos tarybą, prašydami pradėti tyrimą dėl Palangos savivaldybės veiksmų.

Mat šiai daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojus vienijančiai organizacijai yra kilę įtarimų, neva Savivaldybė proteguoja daugiabučius namus prižiūrinčios savo įmonės „Palangos komunalinis ūkis“ interesus ir taip pažeidžia sąžiningos konkurencijos sąlygas. 

Kaip pagrindinis to įrodymas pateikiamas faktas, kad pernai iš visų „Palangos komunalinio ūkio“ gautų pajamų 81 procentą sudarė pajamos iš Savivaldybės biudžeto už suteiktas paslaugas tvarkant ir prižiūrint Savivaldybės teritoriją. Skunde tai vertinama kaip materialinė ir finansinė parama, sudaranti sąlygas sumažinti „Palangos komunalinio ūkio“ vykdomos kitos veiklos nuostolius, kuriuos rinkos sąlygomis bendrovė turėtų padengti savo pačios lėšomis ir prisiimti riziką, ką daro analogiškas paslaugas teikiantis privatus verslas.

Tačiau UAB „Palangos komunalinis ūkis“ pajamos, gautos už suteiktas paslaugas, nėra kokia nors savivaldybės dotacija. Tai miestą tvarkančio „Palangos komunalinio ūkio“ sunkiai užsidirbti pinigai pagal Tarybos patvirtintus paslaugų įkainius, kurie tik nedaug viršija pačių darbų kaštus.

„Kokį Savivaldybės protegavimą įžvelgia Konkurencijos tarybai skundą pateikę Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, jei administratorius pasirenkamas tik pačių gyventojų valia?“

Juk niekas netrukdo ir kitoms daugiabučių administravimu užsiimančioms įmonėms imtis papildomos komercinės veiklos – papildomai teikti, pavyzdžiui, privačių erdvių šienavimo paslaugas ir taip susikurti „materialinę ir finansinę paramą“.

Skunde prisimintas net „Palangos komunaliniam ūkiui“ nuosavybės teise priklausantis pastatas, kurį įmonė valdo net nuo 1995 metų, kai papildoma namų administravimo veikla net nekvepėjo.

Svarbiausia, kad visi šie klausimai buvo kelti prieš 5 metus, kai mūsų Savivaldybė jau buvo apskųsta Konkurencijos tarybai. Tačiau tąsyk, sulaukus Savivaldybės paaiškinimų, tyrimas net nebuvo pradėtas. Tikiuosi, kad to paties likimo susilauks ir naujas skundas. Juo labiau kad miesto komunalininkams daugiabučius namus administruoti leidęs 2011 metais Vyriausybės nutarimas, kurio pagrindu parengtas Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas kaip tik šiai veiklai sukūrė konkurencines sąlygas. 

Palangiškiams nereikia priminti, kad prieš 7 metus „Palangos butų ūkis“ administravo visus apie 220 Palangoje tuo metu buvusių daugiabučių namų. Gyventojai skundėsi Savivaldybei dėl administratoriaus savivalės, nesiskaitymo su palangiškiais, aukštų remonto darbų kainų.

Kaip tik siekiant sukurti konkurenciją šios veiklos monopolininkui, „Palangos komunalinis ūkis“ įkūrė daugiabučių namų administravimo ir priežiūros padalinį, nes, pasikeitus teisės aktams, miesto Taryba savo sprendimu leido bet kuriai įmonei ir net privatiems asmenims administruoti daugiabučius namus. Dabar teisę tokiai veiklai Palangoje turi net 7 juridiniai ir fiziniai asmenys.

Gyventojų valia iš „Palangos butų ūkio“ daugiabučiai namai pas kitus administratorius iš pradžių pereidavo nedrąsiai. Bet netrukus pasijutus aptarnavimo kokybės ir paslaugų kainų skirtumui tokių gyventojų apsisprendimų nuolat daugėjo.

„Palangos butų ūkis“ juos bandė stabdyti teismų pagalba. Teismui buvo apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais, remiantis visuotiniame susirinkime gyventojų išreikšta valia, beveik 30 namų administruoti buvo paskirtas kitas administratorius. 

Šimtai į teismų procesus įtrauktų palangiškių buvo verčiami gaišti laiką ir dalyvauti bylose.  Siekdamas šiuos namus kuo ilgiau išlaikyti savo rankose, ieškovas Palangos apylinkės teismo sprendimus aukštesniam teismui skųsdavo net ir po to, kai pirmieji apeliaciniai skundai jau buvo atmesti.

Teismai visose bylose priėmė vienareikšmę išvadą: laisva valia apsispręsdami namo gyventojai turi teisę bet kada pakeisti namo administratorių ir juo pasirinkti bet kurią tokias paslaugas teikiančią įmonę.

Kokį Savivaldybės protegavimą įžvelgia Konkurencijos tarybai skundą pateikę Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, jei administratorius pasirenkamas tik pačių gyventojų valia?

Rūmai Savivaldybei priekaištauja, kad esant pakankamam tokią veiklą teikiančių privačių įmonių skaičiui „Savivaldybei nėra ir nebuvo pagrindo bei būtinumo imtis priemonių nuo 2012 metų per įmonę „Palangos komunalinis ūkis“ pačiai teikti daugiabučių namų administravimo ir priežiūros paslaugas“.

Pirmiausia, miesto komunalinio ūkio įmonė yra uždaroji akcinė bendrovė ir, vadovaudamasi įstatymu, pati nusprendžia, kokių papildomų veiklų imtis. Palangos miesto Savivaldybė nedaro jokios įtakos gyventojų pasirinkimui, o konkurenciją nulemia ne skundai, o tik gyventojų pasirinkimas, ką neskundžiama nutartimi konstatavo ir teismai. 

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia