„Kardo rinktinės partizanų takais“: nepabūgę nepalankaus oro žygeiviai pagerbė žuvusius partizanus

253

Lapkričio 2 d. Palangos Šventosios ir V. Jurgučio mokyklos mokiniai su geografijos mokytoju Egidijumi Šalkauskiu jau trečiajį kartą dalyvavo tradiciniame pėsčiųjų žygyje „Kardo rinktinės partizanų takais“ maršrutu Salantai – Grūšlaukė.

Žygis buvo skirtas Žemaičių apygardos partizanų junginio, veikusio nuo 1945 m. lapkričio 15 d. iki 1953 metų pradžios Kretingos apskrities (dabartinių Kretingos, Klaipėdos, Plungės ir Skuodo rajonų bei Palangos miesto savivaldybių) teritorijoje, rezistencijos dalyviams ir jų laisvėms kovoms atminti.
Nepabūgę nepalankaus oro 104 savanoriai žygeiviai rinkosi Salantų Turgaus aikštėje, kurioje simboliškai buvo duotas žygio startas, nes būtent čia pokaryje paniekinamai buvo sumetami žuvusiųjų partizanų kūnai.
Tradiciškai pražingsniavę pro buvusio Salantų NKVD poskyrio ir stribų būstinės kiemą, žygeiviai aplankė Žvainių ir Pesčių kapines. Šiose miško brolių palaidojimo vietose, skambant partizanų dainoms, buvo uždegtos atminties žvakelės.
Po to žygio dalyviai patraukė link Grūšlaukės, Vaineikių miškų, kurių apsuptyje įsikūrusiame Didžiųjų Žalimų kaime sustojo poilsio. Atokvėpio valandėlei žygeiviai šiltai buvo priimti partizanų ryšininko Prano Drungilo – Tarzano sodyboje, kurioje šiuo metu gyvena jo duktė Bronislava Drungilaitė – Jucienė. Čia pėsčiųjų žygio dalyvių laukė ir karšti pietūs.

Kiauriai merkiantis lietus ir žliaugiantys purvynai nesutrukdė visiems pėsčiųjų žygio „Kardo rinktinės partizanų takais“ dalyviams ne tik sėkmingai įveikti net 23,61 km, bet ir išbandyti savo jėgas bei giliau pažinti gimtojo krašto istoriją. FB nuotr.

Vėliau savanoriai aplankė ir Kardo rinktinės partizanų žūties vietas – štabo narių Prano Benečio – Maželio, Kosto Lenko – Meistro ir Prano Jurkaičio – Viktoro (žuvusių 1948 m. balandžio 21 d.), partizanų Petro Žeimio – Povilo, Stepono Motiejausko – Tamošiaus ir vado Juozo Katkaus – Nikiforo, (1950 m. spalio 28 d.), paskutinio su ginklu rankose žuvusio Žemaičių apygardos partizano Prano Končiaus – Adomo (1965 m. liepos 15 d.). Aplankė ir partizanų bunkerių įdubas.
Žygis baigėsi Kardo rinktinės partizanų vado Kazimiero Kontrimo – Montės žūties vietoje Grūšlaukės miške, buvusiame Smeltės kaime (žuvo 1952 m. spalio 30 d.).
Kiauriai merkiantis lietus ir žliaugiantys purvynai nesutrukdė visiems pėsčiųjų žygio „Kardo rinktinės partizanų takais“ dalyviams ne tik sėkmingai įveikti net 23,61 km, bet ir išbandyti savo jėgas bei giliau pažinti gimtojo krašto istoriją.

Šventosios mokyklos inf.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia