Palangos pokyčio projektą pristatė Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja ir kūrybinės komandos vadovė Laima Valužienė. Palangos savivaldybės nuotr.

Rietave Palangos miesto savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros, VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organizuotame savivaldybių kūrybinių komandų mokymosi bendradarbiaujant renginyje „LL3 projekto įtakoti ugdymo praktikos pokyčiai savivaldybėse“.

Šiame renginyje Palangos, Rietavo, Plungės ir Šilalės rajono kūrybinės komandos pristatė savivaldybių pokyčių projektus: „Įtrauki ir emociškai saugi ugdymosi aplinka bendruomenei“ (Plungės rajono savivaldybė), „Mokymosi pamokoje planavimas: struktūra ir užduotys“ (Šilalės rajono savivaldybė), „Rietavo aktyvaus mokymosi akademija“ (Rietavo savivaldybė), ,,Mokymasis kartu – naujos galimybės vaiko sėkmei“ (Palangos miesto savivaldybė). Kūrybinės grupės dalijosi patirtimi, kaip sekėsi įgyvendinti minėtus projektus, apie pirmuosius nuveiktus darbus ir gautus rezultatus, mokėsi vieni iš kitų.
Palangos pokyčio projektą pristatė Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja ir kūrybinės komandos vadovė Laima Valužienė. Ji pabrėžė, kad, nors miesto mokinių mokymosi pasiekimai išlieka vieni geriausių šalyje, siekiama pagerinti moksleivių savijautos rodiklius mokyklose. Tad Savivaldybės pokyčio projekto suprojektuota vizija – laimingas, saugus, kūrybiškas vaikas, norintis mokytis mokykloje. Kūrybinė komanda užsibrėžė: ieškoti įdomesnių ir efektyvesnių pamokų formų, daugiau dėmesio skirti veikloms pamokose ir mažiau užduoti namų darbų, o šie turi būti prasmingi ir įdomūs.
L. Valužienė pasidžiaugė, kad įgyvendinant projektą jau nemažai padaryta. Siekiant išsiaiškinti situaciją dėl užduodamų namų darbų naudos ir trukmės, buvo atliktos dvi mokinių, mokytojų ir tėvų apklausos, jų rezultatai pristatyti mokyklų lyderių komandoms bei tėvų ir mokytojų bendruomenėms.
Ugdymo įstaigose vykdoma mokinių mokymosi krūvio stebėsena, plėtojama projektinė veikla, siekiama mažinti namų darbų krūvį. Suaktyvintos patyriminio ugdymo veiklos, daugiau planuojama veiklų kitose ugdymo erdvėse (išvykos, ekskursijos, praktinės – tiriamosios veiklos), sudarytos sąlygos mokiniams prasmingai leisti laiką mokykloje po pamokų (paskirti kabinetai namų darbams ruošti, vykdomos konsultacijos, kuriamos naujos edukacinės erdvės). Siekiant geresnių mokymosi rezultatų yra organizuojami trišaliai pokalbiai tarp vaiko, mokytojo ir tėvo, kurių metu aptariama, kaip galima geriau siekti vaiko pažangos ir kad mokiniui mokytis mokykloje būtų gera. Pirmiausia būtina, kad mokinys suprastų, jog už mokymosi rezultatus atsakingas yra jis pats.
Siekiant užtikrinti vaiko sėkmę mokykloje, buvo organizuoti mokymai mokiniams, tėvams, mokytojams „Geresnio ugdymo kokybės link. Tėvai kaip ugdymo partneriai“ (lektorė S. Markuckienė), mokyklų bendruomenėms ,,Mokytojo ir mokinio dialogas mokinio įgalinimui“ (lektorė R. Gudmonaitė), „Kaip bendrauti su tėvais“ (lektorė S. Grudienė), „Šeimos ir mokyklos partnerystė: nuo svarbiausių susitarimų iki konkrečių situacijų sprendimo“ (lektorė A. Blandė), „Tobuliname pamoką drauge: naujos mokytojų kolegialaus profesinio augimo formos mokykloje“ (lektorė E. Pranskūnienė).
Kūrybinė grupė pasidžiaugė pirmaisiais pokyčio projekto rezultatais ir pakvietė kolegas iš kitų savivaldybių į lapkričio 28 d. Palangoje organizuojamą regioninį forumą „Šiuolaikis ugdymas: patirtinio mokymosi galimybės ir iššūkiai“, kuriame bus apžvelgti visų Vakarų Lietuvos savivaldybių, dalyvaujančių pokyčio projekte „Lyderių laikas 3“, rezultatai.

Palangos savivaldybės inf.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Taip pat skaitykite: