Streiko nebus: prie pergalės prisidėjo ir Palangoje savo orumą gynę daugiau kaip 100 trijų ugdymo įstaigų pedagogų (nuotraukos)

1600
Iš viso ženkliuką „Aš streikuoju“ ketvirtadienį pasikabino 114 kurorto pedagogų: 40 Senojoje gimnazijoje, 56 „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje ir 18 lopšelyje – darželyje „Žilvinas“. „V.P.“ nuotr.

Tamara Zaiceva

Vyriausybės rūmuose pirmadienį pasirašyta pakoreguota 2017 metais pasirašyta švietimo ir mokslo šakos darbuotojų kolektyvinė sutartis. Jos pasirašyme dalyvavo Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis, švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir keturių šios šakos profesinių sąjungų vadovai. Šiandien sutartyje su profesinėmis sąjungomis užfiksuotų sutarimų finansinis poreikis įtrauktas į Vyriausybės parengtą biudžeto projektą ir bus teikiamas Seimui. Prie šių rezultatų prisidėjo ir Palangos pedagogai, ketvirtadienį dalyvavę įspėjamajame streike.

 

Sprendžiama dialogo keliu

„Džiugu, kad klausimus sprendžiame dialogo keliu, o ne visą bendruomenę varginančiais streikais, tikiuosi, kad pavyks šį kelią rinktis ir toliau. Šių metų biudžetas yra tikrai labai įtemptas,  tačiau švietimas visada buvo ir bus prioritetas. Šiandien šia sutartimi įsipareigojame, kad mokytojų, dėstytojų ir tyrėjų darbo užmokestis kitų metų rudenį būtų dar 10 proc. didesnis nei jis buvo šį rugsėjį. Ypatingas dėmesys sutartyje skiriamas švietimo pagalbos specialistams, kuriems kitų metų biudžete numatomi papildomi 10,3 mln. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams, kova su patyčiomis mokyklose neįmanoma be šių specialistų“, – teigė premjeras.

Vyriausybės vadovas taip pat pasidžiaugė, kad šį kartą prioritetas –  pačius mažiausius ugdantys pedagogai –  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai. Ši grupė yra rečiau girdima ir jų atlyginimai ženkliai skiriasi nuo visų kitų pedagogų. Jiems atlyginimai šiemet kilo 10 proc., nuo sausio jie augs apie 7 proc. dėl koeficientų intervalų naikinimo, o iš viso per 2020 metus jų atlyginimai padidės daugiau nei 30 proc. ir jų atlyginimų koeficientai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pagaliau bus prilyginti visų kitų mokytojų.

„Džiaugiuosi, kad šiandien galime pranešti žinią, kurios laukia mokytojai, mokyklų vadovai, dėstytojai, mokslo darbuotojai. Svarbu, kad būtų užtikrintas visų švietimo įstaigų veiklos stabilumas ir aiškumas dėl pedagogų ir mokslininkų finansinės ateities“, – pabrėžė ministras A. Monkevičius.  

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos vadovas Egidijus Milešinas džiaugėsi dėl galimybės kartu kurti ilgalaikius pokyčius: „Susitarimas su mokytojais puikiai parodo, kad jeigu reikalaujama ne tik pinigų, o galvojama apie ilgalaikius valstybės tikslus, galima sėkmingai susitarti ir judėti į priekį. Po naujųjų metų pratęsime dialogą apie tai, kokių pokyčių sistemoje reikia iš esmės.“

Šiandien sutartyje su profesinėmis sąjungomis užfiksuotų sutarimų finansinis poreikis įtrauktas į Vyriausybės parengtą biudžeto projektą ir bus teikiamas Seimui.

Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mokytojų atlyginimas 2019 m. II ketv. buvo 1392 Eur/mėn. (bruto), 877 Eur/mėn. (neto).
Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. II ketv. aukštojo universitetinio mokslo srityje vidutinis neto darbo užmokestis buvo 1071 Eur ir, palyginti su 2017 m. II ketv., didėjo 350 Eur (neto), arba 48,6 proc.

Skvernelis padėkojo socialiniams  partneriams, kurie sėdasi prie stalo ir demonstruoja, kad būtent tokiu keliu einant  galima susitarti. Džiugina, kad profesinės sąjungos šiandien kartu atsineša ir savo švietimo viziją 2025-iems metams ir Vyriausybė tikrai svarstys, kaip kartu šias idėjas įgyvendinti.

„Mes didžiuojamės Palangos mokytojais, jų solidarumu. Streikuoja tikrai nemažai pedagogų, jie labai rimtai pažiūrėjo į šią protesto akciją“, – „Vakarinei Palangai“ kalbėjo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Palangos miesto susivienijimo pirmininkė A.Jazbutienė bei Rima Dargienė, vadovaujanti Senosios gimnazijos profsąjungai. „V.P.“ nuotr.

Mokytojai nebetikėjo pažadais 

Prie šiandien pasirašyto susitarimo prisidėjo ir Palangos pedagogai. Praėjusį ketvirtadienį trys Palangos ugdymo įstaigos, kaip ir nemažai mokyklų visoje Lietuvoje, paskelbė įspėjamąjį streiką. Jis nuo 8 iki 10 val. vyko Senojoje gimnazijoje, „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje ir lopšelyje – darželyje „Žilvinas“. Iš viso ženkliuką „Aš streikuoju“ tądien pasikabino 114 kurorto pedagogų: 40 Senojoje gimnazijoje, 56 „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje ir 18 lopšelyje – darželyje „Žilvinas“.

„Šalies Vyriausybei nevykdant pažadų švietimo bendruomenei,  Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga jau ėmėsi veiksmų: spalio mėnesį surengė mitingą, kurio metu siekė dar sykį atkreipti valdžios dėmesį į save, į šalyje vykdomą švietimo reformą. Lapkričio 28 dieną skelbiamas įspėjamasis streikas. Jo metu Palangoje nuo 8 iki 10 valandos nedirbs trys švietimo ugdymo įstaigos: Palangos senoji gimnazija, „Baltijos“ pagrindinė mokykla, lopšelis darželis „Žilvinas“ . Įspėjamasis streikas tuo pačiu metu vyks visose šalies ugdymo įstaigose, kuriose veikia Lietuvos  Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga. Vėliau turėtų prasidėti visuotinis streikas“, – streiko išvakarėse „Vakarinei Palangai“ sakė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Palangos miesto susivienijimo pirmininkė Aurelija Jazbutienė. 

„Lietuvos  švietimo ir mokslo profesinė sąjunga primena, jog pagrindinė pedagogų nepasitenkinimo priežastis yra ta, kad šalies valdžia nesilaiko duotų pažadų. To įrodymas akivaizdus: Vyriausybės Seimui pateiktame kitų metų valstybės biudžeto projekte švietimui numatyta 62 mln. eurų mažiau, negu Vyriausybės atstovai įsipareigojo skirti šiemet pasirašytoje švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje, arba 117 mln. eurų. Nors valdžia žada, kad darys viską, kas įmanoma, kad įsipareigojimai būtų vykdomi, mokytojai nebetiki  pažadais“, – teigė A.Jazbutienė.

Iš viso ženkliuką „Aš streikuoju“ ketvirtadienį pasikabino 114 kurorto pedagogų: 40 Senojoje gimnazijoje, 56 „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje ir 18 lopšelyje – darželyje „Žilvinas“. „V.P.“ nuotr.

Streiko valandomis – nuoširdūs pokalbiai

Ketvirtadienio rytą įspėjamasis streikas vyko tose šalies bei Palangos ugdymo įstaigose, kuriose veikia profsąjungos, kitos, tokių susivienijimų neturinčios, dalyvauti įspėjamojoje akcijoje negalėjo – tai draudžia įstatymai.

Ketvirtadienio rytą „Vakarinės Palangos“ žurnalistei apsilankius Senojoje gimnazijoje, pamatytas vaizdas glumino – tuščia rūbinė, visiškai tušti ugdymo įstaigos koridoriai, nebuvo darbo dienos rytui būdingo šurmulio nei bibliotekoje, nei klasėse. Pirmosios dvi pamokos nevyko, tad moksleiviai į mokyklą pradėjo rinktis tik prieš dešimtą valandą.

Dvi įspėjamojo streiko valandas Senosios gimnazijos pedagogai praleido mokytojų kambaryje. „Mes daug kalbėjomės, mokytojai pasakojo, dėl ko jiems yra skaudu. Atėjo ir direktorius Leonas Šidlaukas. Jis supranta mus ir tikrai palaiko. Turėčiau padėkoti visų trijų ugdymo įstaigų vadovams – nebuvo jokio trukdymo mums pareikšti savo poziciją, jie taip pat supranta, kad kokybiškas švietimas be finansavimo neįmanomas“, – kalbėjo Palangos pedagogų profsąjungos lyderė A.Jazbutienė. Be kita ko, ji priminė, kad „Baltijos“ pagrindinės mokyklos, kurioje yra daugiausiai pedagogų ir daugiausiai jų dalyvavo protesto akcijoje, vadovas Alvydas Kniukšta yra tas žmogus kuris buvo vienas iš iniciatorių įkurti Palangoje mokytojų profesinį susivienijimą. Jis pats yra profsąjungos narys, o būtent „Baltijos“ mokykla pirmoji mieste įkūrė profesinę sąjungą, vėliau – ir profesinių sąjungų susivienijimą.

„Mes didžiuojamės Palangos mokytojais, jų solidarumu. Streikuoja tikrai nemažai pedagogų, jie labai rimtai pažiūrėjo į šią protesto akciją“, – „Vakarinei Palangai“ kalbėjo A.Jazbutienė bei Rima Dargienė, vadovaujanti Senosios gimnazijos profsąjungai.

 

Koks požiūris, tokie ir sprendimai

 „Manau, kad sutartų pinigų neskyrimas švietimui – tai didžiausias švietimo darbuotojų pažeminimas. O trūksta sutartų  62 milijonų eurų: darželio auklėtojoms 10 proc. – 7 milijonų eurų, išeitinėms kompensacijoms mokytojams – 3 milijonų eurų, pagalbos mokiniui specialistams – 10 milijonų eurų ir 40 milijonų eurų reikalingi nuo rugsėjo 1 d. – visiems pedagogams pakelti atlyginimus 10 proc.

Mano nuomone, viskas valstybėje priklauso nuo požiūrio – koks požiūris, tokie ir sprendimai bei finansai. Nors daug metų kalbama, kad švietimas yra prioritetinė sritis, bet realijos kitokios, matome, kad tai „paskutinis prioritetas“. Skaudu, kai Vyriausybės atstovas, aukštųjų mokyklų dėstytojams, kurie kalba apie streikus, atsako: „Puiki, studentai bus laimingi“. Manau, kad tą patį mano ir apie mokytojų įspėjamąjį streiką. Tai cinizmo viršūnė.

Visiems yra aišku, turbūt ir pačiai Vyriausybei, kad jeigu neinvestuosime į jaunąją kartą, tai ta valstybė neturi ateities ir apie jokią gerovės valstybę negali būti net kalbos. Kokia ta gerovės valstybė be mokslo, be kultūros ir išsilavinimo?“, – streiko rytą „Vakarinei Palangai“ sakė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Palangos miesto susivienijimo pirmininkė Aurelija Jazbutienė. 

Anot jos, net Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad susitarimų tarp valdžios institucijų ir visuomenės grupių turi būti laikomasi, nes tai yra pasitikėjimo pagrindas visuomenei pasitikėti valdžia.

Moksleiviai uždirba daugiau nei mokytojai

„Mūsų išėjimas į streiką – tai pilietinės pozicijos parodymas. Mes palaikome visus mūsų šakos Lietuvos profsąjungos bendruosius reikalavimus. Mes nesitikime, kad kažką gausime, bet norime parodyti, kad tie Vyriausybės sprendimai neskirti švietimui sutartų pinigų yra ir neteisėti, ir negeri, kad valstybė su tokiais sprendimais praranda gyventojų pasitikėjimą. Tegu pamato mūsų pilietinę poziciją. Labai gražu, kad Senojoje gimnazijoje yra tokia brandi pilietinė bendruomenė. Ir savo mokiniams galime pasakyti, kad mes streikuojame ne dėl savo kišenės, o žiūrime į bendrą reikalą“, – kalbėjo Senosios gimnazijos darbuotojų profsąjungos vadovė mokytoja Rima Dargienė.

„Mūsų gimnazijos mokiniai yra suaugę žmonės. Streiko išvakarėse dvyliktokai klausė, ar jie gali prisijungti prie streikuojančių savo mokytojų ir streiko valandomis būti kartu mokytojų kambaryje. Visi puikiai suvokia, kad laimingas tas mokytojas, kuris yra finansiškai stiprus. Jis kitaip jaučiasi – mokytojas tuomet ir knygą gali nusipirkti, ir į renginį nueiti, ir į kelionę nuvažiuoti“, – kalbėjo A.Jazbutienė, „Vakarinės Palangos“ paklausta, kaip į streiką reagavo moksleiviai.

„Palangos vaikai yra kitokie. Jie gi vasaromis dirba, ir ne vienas iš jų uždirba per mėnesį žymiai daugiau nei jo mokytojai. O kaip turi jaustis pedagogai, kai, pavyzdžiui, jiems tenka pamokų metų pasakoti apie užsienio šalis, tarkime, apie Egiptą. Klasėje sėdi nemažai mokinių, kurie ten yra buvę, o mokytojas jiems pasakoja tik tai, ką perskaitė kažkokiame šaltinyje“, – A.Jazbutienei antrino R.Dargienė.

„Po šito streiko Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga išeis į ilgalaikį  streiką – turint omenyje, kad 600 Lietuvos mokyklų yra įsijungusios į LŠMPS, tai bus didelė protesto akcija. Streikas galimai vyks gruodžio mėnesį“, – sakė A.Jazbutienė

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia