Penktadienį Palangos savivaldybės administracijos direktorės įsakymais numatytos karantino priemonės, privalomos vykdyti visoje savivaldybės teritorijoje. Jomis siekiama imtis visų įmanomų veiksmų koronoviruso pandemijai stabdyti. Publikuojame visus nurodymus.

Valstybės ir savivaldybės institucijos aptarnaus nuotoliniu būdu

Aptarnavimo paslaugos gyventojams valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose iki kovo 27 d. maksimaliai bus teikiamos nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.

acaiberry

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu visoms Palangos miesto savivaldybėje esančioms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms pavesta nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. maksimaliai teikti gyventojams aptarnavimo paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.

Rekomenduojama darbdaviams (valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims) organizuoti veiklą, vengiant žmonių artimo kontakto – t. y. organizuoti posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus darbo susitikimus nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu).

Nuotoliniu būdu taip pat aptarnaus VMI, Sodra, Civilinės metrikacijos skyrius ir visos kitos valstybės bei savivaldybės institucijos.

Draudžiama vykti į komandiruotes

Savivaldybės įmonių, įstaigų, institucijų darbuotojams ir valstybės tarnautojams iki balandžio 14 d. imtinai uždrausta vykti į komandiruotes Lietuvoje ir į užsienio valstybes.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu uždrausta iki balandžio 14 d.  imtinai Palangos miesto savivaldybės įmonių, įstaigų, institucijų darbuotojams ir valstybės tarnautojams vykti į komandiruotes.

Į komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje leidžiama vykti tik išimties atveju, kai yra neatidėliotinas pareigų ar funkcijų atlikimas, užtikrinama rankų dezinfekcijos galimybė bei bendra asmens higiena, komandiruotę raštu suderinus su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi.

Stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas

Palangoje nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla mokyklose.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai įpareigoti nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdyti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą ir švietimo veiklą mokyklose. Mokinių pavasario (Velykų) atostogų metu (nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d.) bendrojo ugdymo mokyklų vadovai įpareigoti pasiruošti taikyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, pasibaigus mokinių pavasario (Velykų) atostogoms.

Nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai taip pat įpareigoti:

 • neorganizuoti posėdžių, susirinkimų, konferencijų, pasitarimų ir darbą, vengiant tiesioginio kontakto su asmenimis, organizuoti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu);
 • dėl susidariusios epidemiologinės situacijos neišleisti pedagogų, darbuotojų ir mokinių į komandiruotes, olimpiadas, konkursus, renginius ir keliones balandžio 14 d.;
 • užtikrinti švietimo įstaigose tinkamą higienos normų laikymąsi (patalpų valymą, vėdinimą ir kt.);
 • nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. skelbti Savivaldybės teikiamą informaciją švietimo įstaigų bendruomenėms per el. dienyną, el. paštu ir įstaigos interneto svetainėje.

Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjai Laimai Valužienei (jai nesant – Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojai Nijolei Vargonienei) pavesta, atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. koordinuoti išimtinius vaikų priežiūros ikimokyklinio ugdymo mokyklose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose, atvejus.

Uždrausti visi renginiai ir uždarose, ir atvirose erdvėse

Palangos miesto savivaldybės teritorijoje nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. uždrausti visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kiti renginiai.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. uždrausti visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kiti renginiai visoje Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.
Įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams pavesta užtikrinti šio įsakymo paviešinimą įstaigos interneto svetainėse, informaciniuose stenduose, su įsakymu supažindinti darbuotojus.

Lankytojų nepriims muziejai, baseinas, bibliotekos, sporto salės

Palangos miesto savivaldybės teritorijoje nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. uždraustas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas bei veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos užimtumo centruose

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. uždrausta:

 • kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas,
 • veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos užimtumo centruose.

Numatytos karantinavimo patalpos

Palangos miesto savivaldybėje paskirtos patalpos asmenims (ligoniams ir asmenims, įtariamiems, kad serga ir (arba) asmenims, turėjusiems sąlytį su ligoniu ar asmeniu, įtariamu, kad serga), kuriose jie gali būti izoliuojami ir gydomi kitose, ne jų gyvenamojoje vietoje, patalpose, jeigu gyvenamoji vieta neatitinka higienos sąlygų ir nėra galimybės izoliuoti nuo kitų kartu gyvenančių asmenų.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skiriamos šios patalpos:
– Palangos miesto socialinių paslaugų centro (Klaipėdos pl. 76, Palanga) intensyvių krizių veikimo patalpos, t. y., 2 tipų butai (2 ir 3 vietų) su atskirais įėjimais,
– Sporto bazė (Gėlių a. 1A, Palanga).
Už patalpų parengimą apgyvendinimui atsakingi asmenys:
Palangos miesto socialinių paslaugų centre – Daiva Dekontaitė, Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktorė, Sporto bazėje – Vaidas Lipskis, Palangos miesto savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus ūkvedys.

Jei pajutote negalavimus

 • Neikite pats pas šeimos gydytoją;
 • Nevykite viešuoju transportu ar taksi, neplatinkite galimo viruso;
 • Skambinkite tel. 112 ir informuokite apie savo įtarimus.

Palangos gyventojai gali konsultuotis savo gydymo įstaigoje

 •  VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras tel. 8 460 53 837 (Palanga), tel. 8 460 45 118 (Šventoji);
 • S. Kulikauskienės bendrosios praktikos gydytojo centras, tel. 8 460 316 00;
 • Taip pat gyventojai gali konsultuotis karštąja linija, tel. 8 618 799 84 (visą parą konsultuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai).

„V.P.“ inf.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia