„Jei Kristus nebūtų praliejęs savo kraujo, neturėtume jokios vilties, mūsų ir viso pasaulio neišvengiamai lauktų mirtis baisesnė nei nuo koronaviruso“, – sako Palangos klebonas Kęstutis Balčiūnas (dešinėje). „V.P.“ nuotr.

Palangos parapijos tikinčiuosius sulaukus šventų Velykų sveikina klebonas Kęstutis Balčiūnas.

Brangūs broliai ir seserys!

Senojo Testamento Išėjimo knygoje pasakojama (plg. 15, 19–21), kad, izraelitams kirtus jūrą sausa žeme ir pamačius, kaip vandenyje žuvo egiptiečiai, Mirjama – Mozės ir Aarono sesuo – ir kitos moterys šokdamos užtraukė šią džiaugsmo giesmę: „Giedokite Viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo – nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją”.

Viso pasaulio krikščionys kartoja šią giesmę Velyknaktį, deja, šiemet jos negalime kartu giedoti, uždegti velykinio laužo, apkabinti vienas kito… Tačiau Velykų žinia lieka ta pati – savo mirtimi ir prisikėlimu Jėzus Kristus išlaisvino žmogų iš nuodėmės gilios vergovės ir atvėrė jam kelią į Pažadėtąją žemę, Dievo karalystę, amžinybę.

Šis keliavimas pirmiausia įvyksta pačiame žmoguje ir yra naujas jo gimimas Šventojoje Dvasioje, kai senasis žmogus užleidžia vietą naujajam, senasis gyvenimas paliekamas už nugaros ir galima žengti į naująjį.

Taip, broliai ir seserys, Velykos yra tikrasis mūsų išgelbėjimas! Jei Kristus – Dievo Avinėlis – nebūtų praliejęs savo kraujo, neturėtume jokios vilties, mūsų ir viso pasaulio neišvengiamai lauktų mirtis baisesnė nei nuo koronaviruso.

Tačiau Velykos skelbia, kad Kristaus prisikėlimas pakeitė mūsų visų lemtį, nes kartą visiems laikams nusvėrė gyvenimo svarstykles gėrio, grožio, atleidimo naudai. Jėzus, Dievas, nugalėjo, esame laisvi, esame išgelbėti!

Prisikėlęs Kristus tenušviečia mūsų gyvenimus, kad būtume tikrais prisikėlimo žmonėmis ir skleistume viltį jos stokojantiems! Aleliuja!

Jūsų klebonas – kun. Kęstutis Balčiūnas

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Taip pat skaitykite: