Eriko Skardžiaus nuotr.

Pagal susirgimų skaičių Palanga vėl patenka į raudonąją zoną. Todėl ruošdamiesi Velykų šventėms, tikimės jūsų supratingumo ir primygtinai prašome laikytis visų būtinųjų saugumo reikalavimų, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo potvarkius. Visos Velykų pamaldos bus transliuojamos parapijos facebook paskyroje.

BAŽNYČIOJE LEIDŽIAMA būti ribotam skaičiui žmonių. Didįjį šeštadienį ir Velykų pirmąją bei antrąją dienomis prie bažnyčios durų budintys savanoriai prižiūrės tvarką bažnyčios viduje ir kontroliuos, kad nebūtų viršijamas leistinas žmonių skaičius. Maloniai prašome klausyti jų nurodymų.

ESANČIŲ BAŽNYČIOS VIDUJE prašome dezinfekuoti rankas prie įėjimo dezinfekciniu skysčiu, dėvėti veido kaukes ir laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 2 asmenų ar šeimos narių). Jūsų patogumui atstumai ant grindų pažymėti specialiomis juostomis. Jaunesniųjų prašome pagloboti vyresniuosius, užleisti sėdimas vietas tiems, kuriems sunku stovėti ilgesnį laiką.

ĮEITI Į BAŽNYČIĄ prašytume pro rytines duris (nuo Vytauto g. pusės), o išeiti – pro vakarines, kad išvengtume susibūrimo.

NEPATEKUSIUS Į BAŽNYČIĄ kviečiame likti šventoriuje, kur bus transliuojamos šv. Mišios ir dalijama Komunija. Šventoriuje prašome laikytis saugaus atstumo, nesibūriuoti didesnėmis nei 5 asmenų arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis. Jei šalia 2 m spinduliu yra kitų asmenų, būtinos veido kaukės. Dėkojame Palangos policijos pareigūnams, padėsiantiems laikytis saugumo reikalavimų.

ESANČIŲ RIZIKOS GRUPĖJE ir dar nepasiskiepijusių prašome likti namie ir pamaldas saugiai stebėti nuotoliniu būdu.

IŠPAŽINČIŲ Velykų pirmąją ir antrąją dienomis nebus klausoma. Raginame jas atlikti anksčiau.

VELYKINĖ PROCESIJA nebus einama.

ŽVAKĖS ir degtukai bus šventinami Didįjį šeštadienį. Užtikriname, kad pasirūpinsime, jog šių sakramentalijų pakaktų visiems norintiems. Juos rasite bažnyčios priekyje visą Velykų laikotarpį, todėl prašome neskubėti jų pasiimti.

VELYKINIŲ PAMALDŲ tvarka:

04.01, Didysis ketvirtadienis –18 val. šv. Mišios, po jų iki 20 val. Švč. Sakramento adoracija;

04.02, Didysis penktadienis – 18 val. Kristaus kančios pamaldos;

04.03, Didysis šeštadienis – 13 val. giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai, 20 val. – Velyknakčio šv. Mišios;

04.04, Velykų I diena – 8, 10, 11, 12, 15, 18 val. – šv. Mišios;

04.05, Velykų II diena – 8, 10, 11, 12, 15, 18 val. – šv. Mišios.

Jūsų patogumui Velykų I ir II dienomis bus aukojamos net šešerios Mišios, todėl raginame būti sąmoningiems ir Velykų iškilmių dienomis dalyvauti tik vieneriose pamaldose. Primename, kad pagal Katalikų Bažnyčios nuostatus, dalyvavus nors vieneriose pamaldose, Velykinės Mišios užskaitomos.

Gražios Didžiosios savaitės ir viltingo Prisikėlimo!

Palangos parapijos inf.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Taip pat skaitykite: