Interneto nuotr.

Informuojame, kad ketinama parduoti 65/1000 dalis Pastato – Poilsio pastato, unikalus Nr. 2596-4000-1019, kurias sudaro patalpos 1-6 (14,56 kv. m.), 3-7 (18,27 kv. m.), 2-5 (14,98 kv. m.), adresas Palanga, J. Simpsono g. 4, 65/1000 dalis Kitų inžinerinių statinių – Kiemo aikštelės, unikalus Nr. 2596-4000-1020, adresas Palanga, J. Simpsono g. 4, ir 80/3067 dalių Žemės sklypo, unikalus Nr. 2501-0031-0074, adresas Palanga, J. Simpsono g. 4, kurias sudaro žemės sklypo dalys, pažymėtos indeksais 14 (19 kv. m.), 2MG (22 kv. m.) ir 18 (39 kv. m. iš 478 kv. m.) (toliau bendrai vadinama – Turtas). Nurodytų Pastato – Poilsio pastato, Kitų inžinerinių statinių – Kiemo aikštelės ir Žemės sklypo bendraturčiai turi pirmumo teisę pirkti parduodamas dalis tokiomis pat sąlygomis, kuriomis jos parduodamos. Turtas parduodamas už 150 000 Eur kainą, kuri turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 30  kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Prašome ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios informacijos paskelbimo, raštu informuoti Palangos miesto 3-ojo notaro biuro notarę Sandrą Žinienę (adresu: Ganyklų g. 18, Palanga) apie savo norą pirkti Turtą šiame skelbime nurodytomis sąlygomis. Jei nurodytu būdu ir terminu nepareikšite savo valios, bus laikoma, kad atsisakote pasinaudoti savo pirmenybės teise ir Turtas bus parduotas ne bendraturčiams.

Taip pat skaitykite: