UAB "Palangos šilumos tinklai" nuotr.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1-277 patvirtintas Palangos miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas), kuris buvo paviešintas Palangos savivaldybės internetiniame puslapyje https://palanga.lt/informuojame-apie-parengta-ir-pateikta-tvirtinti-palangos-miesto-silumos-perdavimo-tinklu-apsaugos-zonu-plana/10805.

Nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, kurių unikalūs Nr.: 250100100049; 440004580536; 440004580825; 250100270082; 250100250004; 440005401272; 440015882392; 440016142846; 440003923026; 440043680299; 440004580270; 250100310020; 250100270043; 250100400507; 250100270082; 250100250031; 250100280054; 250100310075; 250100270189; 250100270122; 440004731520; 250100270197; 250100210017; 250100210025; 250100270186; 250100240023; 250100100030; 250100100049; 250100210017; 250100270091; 250100270122;  250100270197; 250100310075; 440004580270; 440004580536; 440004580825; 440016142846; 440021626040; 440043680299, dalys patenka į greta esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zoną.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 II skyriaus 11 straipsnio 2 dalimi, informuojame, kad, patvirtinus planą, aukščiau išvardintiems žemės sklypams turi būti taikoma papildoma specialioji žemės naudojimo sąlyga ir ūkinės veiklos apribojimai, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo į III skyriaus „Inžinerinė infrastruktūra“ 12 skirsnyje „Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“.

Informuojame, kad kompensacija dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo apskaičiuojama ir išmokama Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarime Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ nustatyta tvarka. Dėl kompensacijos kreiptis į UAB „Palangos šilumos tinklai“, Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga, tel. +370 460 30590, el. p. info@palangosst.lt.

Taip pat skaitykite: