Interneto nuotr.

Sprendimas vystyti jūrinio vėjo elektrinių parką svarbus ir regiono plėtrai, ir tuo pačiu atveria galimybių vietos bendruomenėms. Parkas sudarys prielaidas pritraukti daugiau investicijų, kas sąlygos naujų darbo vietų kūrimą, viešosios infrastruktūros ir bendro gerbūvio plėtrą. Be to, planuojama, kad artimiausių savivaldybių biudžetas bus papildytas apie 3 mln. eurų per metus ir dar apie 100 mln. eurų per projekto eksploatavimo laikotarpį, nes parko vystytojas bus įpareigotas sumokėti nuo sugeneruoto ir į tinklą patiekto elektros energijos kiekio.

Jūrinio vėjo elektrinių parko projektą Lietuvoje vystys tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ kartu su strateginiu partneriu „Ocean Winds“. Tai paskelbė konkursą organizavusi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), po to, kai buvo atliktas potencialių laimėtojų atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimas.

Baltijos jūros ekosistemos apsauga – svarbi projekto dalis

Iš vėjo pagaminta energija yra neišsenkanti ir mažina oro taršą. Tačiau viso projekto metu (planuojant, atliekant poveikio vertinimą, statant, eksploatuojant ir demontuojant) dar papildomai bus skiriamas dėmesys paukščių, jūros gyvūnų, jų buveinių ir visos Baltijos jūros ekosistemos apsaugai.

Svarbus aspektas – išlaikyti balansą tarp gamtos apsaugos ir švarios elektros energijos gamybos. Šiuo tikslu ketinama į pagalbą pasitelkti aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos ir tarptautinius konsultantus.

Daugiau nuosavos ir žalios elektros energijos

Skaičiuojama, kad 700 megavatų (MW) elektrinių parkas Baltijos jūroje galėtų pagaminti apie 3 teravatvalandes (TWh) žaliosios elektros energijos per metus, o tai užtikrintų ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio.

„Ignitis renewables“ vystomo jūrinio vėjo elektrinių parko dėka, išaugusi vietinės elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių užtikrins mažesnę šalies priklausomybę nuo elektros energijos importo.

Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją įgyvendinanti Lietuva turi ambicingą tikslą – iš atsinaujinančiųjų šaltinių gaminti 100 proc. šaliai reikalingos elektros energijos. Planuojama, kad didžiąją šių energijos išteklių dalį sudarys būtent vėjo energija. Tad šis projektas – reikšmingas žingsnis Lietuvos energetinės nepriklausomybės link.

Interneto nuotr.

Didžiausias šiuo metu vystomas energetinis projektas Lietuvoje

Pirmajam jūrinio vėjo parkui numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 120 km2, parko teritorija nuo pakrantės yra nutolusi mažiausiai 37 kilometrus, atstumas iki Klaipėdos jūrų uosto – apie 60 km. Joje gylis siekia nuo 28 iki 48 metrų, o visa teritorija patenka į 9-10 m/s metinio vidutinio vėjo greičio zoną. Galimas vėjo elektrinių skaičius sieks nuo 35 iki 50, galimas maksimalus jų aukštis apie 300-350 metrų. Visi šie parametrai priklausys nuo tyrimų išvadų, poveikio aplinkai vertinimo, pasitelktų technologijų ir kitų sąlygų.

Pagal šiuo metu turimą informaciją, jūrinio vėjo elektrinių parko galia, vieta, atstumas nuo kranto ir gylis yra tinkami vėjo energetikos plėtrai ir atitinka Europoje veikiančių jūrinio vėjo elektrinių parkų projektų apimtis ir sąlygas.

Elektros energijos gamyba pasitelkiant vėją jūroje – efektyvesnė bei pastovesnė nei sausumoje. Jūroje vėjui kliūčių nesudaro natūralūs barjerai, tokie kaip medžiai, kalnai ar pastatai. Tai leidžia elektros energiją gaminti našiau bei pastoviau. Vėjas jūroje yra itin patikimas energijos šaltinis – žaliąją elektros energiją galima gaminti, net kai vėjo greitis nuo kranto atrodo nedidelis.

„Ignitis renewables“ ir partneriai per ne ilgiau nei 3 mėnesius turės įsteigti bendrą įmonę Lietuvoje, kuri bus atsakinga už projekto valdymą ir įgyvendinimą. Šiai įmonei bus išduotas leidimas plėtrai ir eksploatacijai, suteikiantis teisę naudoti jūrinę teritoriją elektros energijos gamybai 41 metams.

Partnerio turinys

Taip pat skaitykite: