Interneto nuotr.

Jei norite naudoti fejerverkus, privalote žinoti, kaip apsaugoti save ir savo šeimą Daugelio nelaimingų atsitikimų galima išvengti, jei imamasi tinkamų saugos priemonių.

Turėkite atsakingą žmogų

Įsitikinkite, kad fejerverkus naudojantis žmogus yra atsakingas suaugęs asmuo. Taip pat fejerverkų specialistai iš saliutas.lt pabrėžia, kad niekada nebandykite derinti alkoholio su fejerverkais. Be to, rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius, nes dažniausiai su fejerverkais susiję sužalojimai būna akių ir veido pažeidimai.

Žinokite, kokius fejerverkus naudojate

Atidžiai perskaitykite visas saugos ir įspėjamąsias etiketes. Nenaudokite nelegaliai įsigytų fejerverkų ir nenaudokite tokių, ant kurių nėra įspėjamųjų etikečių.

Specialistų teigimu, vartotojai turėtų pirkti fejerverkus tik iš licencijuoto pardavėjo. Jei planuojate surengti šviesų šventę savo kieme, įsitikinkite, kad naudojate tik plataus vartojimo fejerverkus. Parodomuosius fejerverkus palikite profesionalams.

Nenaudokite nelegalių ar savadarbių fejerverkų

Fejerverkus naudokite tik taip, kaip jie skirti naudoti. Nedėkite kelių fejerverkų kartu ir nesprogdinkite jų kaip vieno. Įsitikinkite, kad perkate tik legalius fejerverkų rinkinius. Nepamirškite, kad yra nelegalu patiems pasigaminti fejerverkus.

Fejerverkų klastojimas arba savų fejerverkų gaminimas yra pavojingas ir gali sukelti netikėtų sprogimų. Specialistai teigia, kad daugumą nelaimingų atsitikimų, į kuriuos jiems tenka reaguoti, sukelia ne fejerverkai, o nelegalūs sprogmenys, kuriuos žmonės pasigamino ir laikė kaip fejerverkus.

Laikykitės vietos įstatymų ir taisyklių

Įsitikinkite, kad žinote ir suprantate, kokių rūšių fejerverkus (jei tokių yra) galima naudoti Lietuvoje. Mūsų šalyje leidžiama pardavinėti ir naudoti tik tam tikrų tipų fejerverkus. Tai reiškia, kad kai kurių rūšių fejerverkai yra uždrausti. Taigi, būtinai pasidomėkite šiandien galiojančiais vietos saugos standartais, taikomais fejerverkų naudojimui.

Pasiruoškite vandens

Po ranka turėkite vandens žarną ir kibirą vandens. Žarna užgesinkite pasklidusias liepsnas ar petardų kibirkštis. Ja taip pat sušlapinkite visus nesėkmingus fejerverkus, kurie neužsidega, ir prieš išmesdami juos palikite bent 20 minučių, kad įsitikintumėte, jog jie nėra uždelsto paleidimo įtaisai. Praėjus minėtam laikui, prieš išmesdami fejerverką dar 15-20 minučių pamerkite jį į kibirą su vandeniu.

Specialistai rekomenduoja po šventės sudrėkinti žemę, kurioje buvo uždegti fejerverkai, naudojant vandens žarną. Ugniagesiai dažnai vyksta į daugybę nedidelių žolės gaisrų, taip pat gesina nedidelius gaisrus šiukšliadėžėse ir sąvartynuose, kuriuose buvo uždegti fejerverkai.

Išmesdami nebenaudojamus fejerverkus ir fejerverkų nuolaužas, įsitikinkite, kad jie buvo kruopščiai sudrėkinti. Taip pat turėtumėte patikrinti vietines atliekų tvarkymo taisykles, kurios nurodo, kaip tinkamai šalinti fejerverkus jūsų vietovėje. Neišmeskite nepanaudotų fejerverkų į šiukšlių dėžę. Laikykite juos vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo degių daiktų ar skysčių ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikykitės atsargumo priemonių uždegdami fejerverkus

Specialistai pataria fejerverkus statyti ant lygaus, tvirto pagrindo. Žvyras, purvas ar žolė kartais gali būti minkšti ar nelygūs, todėl šaudant fejerverkai gali apvirsti.

Jei žolėta yra vienintelė galima vieta, padėkite plokščią medinę lentą, nuo kurios paleisite fejerverkus. Patariama fejerverkams uždegti nenaudoti degtukų. Vietoj jų rekomenduojama naudoti universalų žiebtuvėlį.

Įsitikinkite, kad uždegant fejerverką jūsų rankos ir veidas nėra tiesiai virš fejerverko. Jam užsidegus, prie žiūrovų prisijunkite saugiu atstumu. Niekada nebandykite pakartotinai uždegti fejerverko, jei jis neužsidegė iš pirmo karto.

Būkite atidūs aplinkiniams

Iš anksto suplanuokite, kur sėdės ar stovės žmonės, ir kryptį, kuria bus šaudomi fejerverkai. Pirkdami bet kokio tipo fejerverkus, atsižvelkite į savo numatytos erdvės dydį ir iš anksto nustatykite reikiamą atstumą iki žiūrovų. Įsitikinkite, kad žiūrovai visuomet yra saugiu atstumu.

Tinkamas minios atstumas nuo fejerverkų šou vietos priklauso nuo to, kaip įrengta jūsų naudojama erdvė ir kokius fejerverkus ketinate uždegti. Rekomenduojami žiūrovų atstumai skiriasi priklausomai nuo to, kas naudojama. Pavyzdžiui, minia turėtų stovėti bent 5 metrų atstumu nuo degančių kūgių ir fontanų tipo fejerverkų.

Patikrinkite instrukcijas, kad sužinotumėte, kokie yra reikalaujami kiekvieno fejerverko saugūs atstumai. Apskritai fejerverkus reikėtų statyti pakankamai toli, kad jiems apvirtus liepsnos nepasiektų žiūrovų.

Be to, įsitikinkite, kad fejerverkų nenaudojate šalia degių medžiagų, pavyzdžiui, laikraščių, benzino ar sausų lapų. Niekada nenaudokite fejerverkų uždarose patalpose ir visada juos šaudykite atokiau nuo pastatų ir gyvenamųjų namų.

Laikykite vaikus atokiau

Vaikai neturėtų naudoti fejerverkų, o juos žiūrėdami turėtų būti griežtai prižiūrimi suaugusiųjų. Informuokite vaikus apie tinkamą fejerverkų šou stebėjimo atstumą ir išmokykite juos visų saugumo taisyklių.

Fejerverkai gali būti smagūs ir linksmi vaikams – jei jie laikomi saugiu atstumu ir supranta, kokie galingi yra fejerverkai bei kokie pavojingi jie gali būti, jei yra netinkamai naudojami.

Sužinokite, ką daryti susižeidus

Prieš uždegdami fejerverkus susipažinkite su pirmosios pagalbos taisyklėmis ir medicinos specialistų patarimais, kuriuos galite rasti įvairiuose internetiniuose šaltiniuose. Internete pateikiama labai daug informacijos apie pagrindinę pirmąją pagalbą. Jei kyla klausimų dėl sužeidimo sunkumo arba atrodo, kad sužeidimui reikia profesionalios medicininės pagalbos, nedelsdami skambinkite pagalbos telefonu 112 arba nuvežkite sužeistąjį į ligoninės skubios pagalbos skyrių.

Partnerio turinys

Taip pat skaitykite: